Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4560 : แผนการเรียน English Programme ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ CUTEP
แผนการเรียนEnglish Programme ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ศูนย์สอบภาคเหนืออย่างเป็นทางการ)ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับประเทศ CUTEP ขึ้นณ หอประชุม เซนต์โยเซฟในวันที่ 12 ตุลาคม 62 ที่ผ่านมาทั้งนี้ศูนย์สอบโรงเรียนมงฟอร์ตสามารถรองรับการทดสอบทั้งในระบบ Paper Base และ E-Tesingอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยสถานที่สอบที่ทันสมัย และ มีมาตรฐานควาพร้อมระดับประเทศให้แก่นักเรียน นักศึกษาและ บุคคลทั่วไปในเขตภาคเหนือและ ให้บริการจัดทดสอบ3 ครั้งต่อปีการศึกษา
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 3 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  วรินทร    วสุวัต       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 38 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 34 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3
  1