Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4563 : โครงการทัศนศึกษาอาเซียนศึกษาของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

โครงการทัศนศึกษาของคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ

12-14 ตุลาคม 2562

ณ ศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ณ พิพิธภํณฑ์บ้านเชียง แหล่งมรดกโลก จังหวัดอุดรธานี 

ณ วัดพระธาตุหลวง นครเวียงจันทน์ สปป ลาว 

ณ หอพระแก้ว นครเวียงจันทน์ สปป ลาว 

ณ ประตูชัย นครเวียงจันทร์ สปป ลาว

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 9 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:             ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  แสงสิริอรณ์    พุธรัตน์ฉายแสง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 10 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 7 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9
  1