Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4564 : แผนการเรียนEnglish Programme ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ศูนย์สอบมาตรฐานCambridge CAIETH196 อย่างเป็นทางการ)
แผนการเรียนEnglish Programme ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ศูนย์สอบมาตรฐานCambridge CAIETH196 อย่างเป็นทางการ)
จัดสอบมาตรฐานสากลCambridge Checkpoint ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นม.3 ประจำปีการศึกษา2562 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ในวันที่17-18 ต.ค. 62ที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีมาตรฐานสากลและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพของการศึกษาในศตวรรษที่ 21
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  วรินทร    วสุวัต       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 68 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 62 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4
  1