Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4565 : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนแผนการเรียนEnglish Programme ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ค่าย วิทยาศาสตร์เกษตรมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ Smart Aggie Camp 2019
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนแผนการเรียนEnglish Programme ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ค่าย วิทยาศาสตร์เกษตรมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ Smart Aggie Camp 2019 
ดังรายมีชื่อต่อไปนี้ 
1.นายวรปรัชญ์ อำนวยชัยชนะ ม.6A
2.นายธิติชัย เลิศพงศ์อดิศร ม.6A
3.นายณัฐธัญ พนิตวรภูมิ ม.6A
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 2 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  วรินทร    วสุวัต       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 47 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 41 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2
  1