Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4567 : แผนการเรียน English Programme ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมมือกับ Yunnan University
แผนการเรียน English Programme ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมมือกับ Yunnan University จัดโครงการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาการ Business Start Up International Internship Course ให้แก่นักเรียน ณ เมืองคุนหมิงสาธารณะรัฐประชาชนจีนในระหว่างวันที่ 1 - 11 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งประกอบการธุรกิจจริง และ ได้ทดลองฝึกงาน รวมถึงสามารถนำเสนอ แผนงานด้านธุรกิจของตนเอง เพื่อต่อยอดความคิดและวางแผนการประกอบอาชีพและธุรกิจของตนเองในอนาคตได้
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 5 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  วรินทร    วสุวัต       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 76 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 70 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5
  1