Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4569 : ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติบันทึกภาพ​ แสดงความยินดีแก่นักเรียนในโครงการเด็กไทยไปต่างแดน​ ณ​ ประเทศมาเลเซีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการบันทึกภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ "เด็กไทยไปต่างแดน : โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเผยแพร่งานวิจัย" ที่ได้รับมอบเกียรติบัตร โดยโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียน Victoria International School กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฐชยา    พอพิน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - เขียนโครงการ
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 41 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 37 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1