Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4572 : การศึกษาดูงาน ระบบการจัดการเรียนการสอน Robotic & Coding ณ โรงเรียน Tamagawa Japan

วันที่ 9-13 ตุลาคม 2562 หัวหน้างานการจัดการเรียนการสอน, หัวหน้ากลุ่มสาระการงานฯ และครูคอมพิวเตอร์ รวม 10 คน ได้ไปศึกษาดูงาน ระบบการจัดการเรียนการสอน Robotic, Coding, AI ที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีอันทันสมัย TEPIA Advanced Technology และโรงเรียน Tamagawa กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และได้พูดคุยกับ Mr.Arikawa  Atsushi เกี่ยวกับความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักเรียน Gifted Computer, ศิลป์ญี่ปุ่น โรงเรียนมงฟอร์ต กับ นักเรียน โรงเรียน Tamagawa ในอนาคตต่อไป

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 68 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมรัก    ปริยะวาที
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 93 ครั้ง (Login 21 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 72 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4