Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4573 : พิธี ใส่ขันแก้วตังสาม ขันขอศีล ทำบุญตักบาตร แสดงตนเป็นพุทธมามกะ กิ๋นอ้อผญ๋าเสริมปัญญา

พิธี ใส่ขันแก้วตังสาม ขันขอศีล  ทำบุญตักบาตร  แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  กิ๋นอ้อผญ๋าเสริมปัญญา  ร่วมแรงน่วมใจจิตอาสาพัฒนาสังคม ของนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 9 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 42 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 37 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9
  1