Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4581 :    มอบธงห้องเรียนดีเด่น ระดับชั้น ม.2 ครั้งที่ 11
   มอบธงห้องเรียนดีเด่น ระดับชั้น ม.2 ครั้งที่ 11 ห้องที่ได้รับรางวัล มีดังต่อไปนี้ ธงสีเขียว ได้แก่ ห้อง ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4 และ ม.2/7 ธงสีเหลือง ได้แก่ ห้อง ม.2/5,ม.2/6,ม.2/8 และ ม.2/9 โดยมีครูพรพิมล ก้อนแก้ว เป็นผู้มอบธงและให้โอวาทแก่นักเรียน
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 9 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:             ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ปริญญา    นฤประชา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 27 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 26 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9
  1