Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4584 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกด้วยทฤษฎี AI (Appreciative Inquiry)” (2)

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกด้วยทฤษฎี AI (Appreciative Inquiry)” เพื่อพัฒนาให้บุคลากรเกิดมุมมองด้านบวกในการทำงาน  ตลอดจนร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรที่ท้าทายและสะท้อนความเป็นมงฟอร์ต  โดย ดร.ภิญโญ  รัตนาพันธุ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรม ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 และ วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 74 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 24 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 15 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4