Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4585 : เด็กชายอภิวิชญ์ นิลทองคำ ชั้น ม.2A และ เด็กชายวรกมล กังธาราทิพย์ ชั้น ม.2A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิงธนู CMU OPEN 2019

แผนการเรียน English Programme ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิงธนู CMU OPEN 2019 ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2562 High ดังนี้

1. High school Team - Recurveเหรียญทองแดง พร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายอภิวิชญ์ นิลทองคำ ชั้น ม.2A

2.General public Team - Recurve เหรียญทองแดง พร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายอภิวิชญ์ นิลทองคำ ชั้น ม.2A

3. High school Team - Recurve เหรียญเงิน พร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ เด็กชายวรกมล กังธาราทิพย์ ชั้น ม.2A

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 5 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 36 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 29 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5
  1