Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4586 : ผลการแข่งขันว่ายน้ำ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

สรุปผลการแข่งขันว่ายน้ำ ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รายการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5  

1st  PTT Thailand Swimming Championships 2019

ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

1.         ด.ญ. ธนัชญา  คงทวีบุญ             ม.1/8   ได้        1 ทอง   1 เงิน    1 ทองแดง

2.         นายภูมิพัฒน์   เรือนทอง             ม. 4/5    ได้       2 ทอง  1 เงิน    1 ทองแดง

3.         นายทัธชรัณย์   ประพัฒน์โพธิ์      ม. 4/7   ได้       4 ทอง   1 เงิน    1 ทองแดง

ทั้งนี้ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สโมสรที่ได้คะแนนรวมสูงสุด

โดยมี ม.สุริยัน  ดรุณนารถ  ม.ณัฐพงษ์  เมตตา  และ ม. ชนะชัย ภมรชัยสกุล เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 17 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชนะชัย    ภมรชัยสกุล
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 49 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 44 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17
  1