Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4595 : กิจกรรมซ้อมอพยพเหตุแผ่นดินไหวและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอังคารที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ (ฝ่ายฝึกอบรมและป้องกันภัย)  จัดกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพจากเหตุแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2562  โดยจำลองสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหว และเกิดเหตุเพลิงไหม้    บนอาคารเรียน เพื่อซ้อมแผนการอพยพและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ตลอดจนบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การหนีภัยอย่างถูกวิธี การควบคุมเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น  เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ นักเรียน ครู พนักงาน ในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ตลอดจนมีความรู้และสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยเมื่อประสบภัยพิบัติ

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 51 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  เดือนเพ็ญ    ตากันทะ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นาย  วิรชัช    แสงอรุณ    ผู้โพสต์: มิส  เดือนเพ็ญ    ตากันทะ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 64 ครั้ง (Login 14 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 50 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3