Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4596 : ด.ญ. อัสมาภรณ์ อัศวสุคนธ์ ชั้นม.1/Bได้รับรางวัลดีเด่นจากการแข่งขันโครงการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “สมบูรณ์ พูนสุข”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากการแข่งขันโครงการประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “สมบูรณ์ พูนสุข” ครั้งที่ 14 ระดับชั้น ม .1-ม.3 ผู้เข้าร่วมแข่งขันคือ ด.ญ. อัสมาภรณ์ อัศวสุคนธ์ ชั้นม.1/B เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมีท่านพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี มอบรางวัลและเป็นประธานในพิธี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 5 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 26 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 22 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5
  1