Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4599 : พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ต วาระ พ.ศ. 2562-2563

ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ  ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม พร้อมด้วยคณะครูร่วมบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเซนต์โยเชฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 5 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นาย  วิรชัช    แสงอรุณ    ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 23 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 18 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5
  1