Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4605 : ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบหมายให้มาสเตอร์ไชยวัฒน์  บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ – การเงิน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ไปแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ได้เดินทางมาเป็นผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น.

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 9 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 29 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 23 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9
  1