Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 604 : ฉลองวันคล้ายวันเกิด ม.เสน่ห์ คำวินิจ
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ทางคณะครู และมาสเตอร์ของฝ่ายธุรการการเงิน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้นำเค้กอวยพรวันคล้ายวันเกิดของ ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครบรอบ 60 ปี และอวยพรให้ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ในขณะเดียวกันท่านก็ให้คำอวยพรแก่คณะครูและมาสเตอร์ด้วย
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 14 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:  กฤษณะ    ประสพโชคชัย (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  อรุณี    มงคล
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 12 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 12 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14
  1