Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 631 : ประมวลภาพกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2552
ด้วยระหว่างวันที่ 25- 29 มกราคม 2553 ที่ผ่านมางานห้องสมุดโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุดขึ้นภายในห้องสมุด โดยจัดให้มีการแข่งขัน แสดงความสามารถทางด้านต่างๆ ของนักเรียน อาทิเช่น การแข่งขันเปิดพจนานุกรม การคัดลายมือ การร้องเพลงคาราโอเกะ และวงดนตรี Folk song ภายในงานได้รับความอนุเคราะห์งาน สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับบริการของการไปรษณีย์ จำหน่ายแสตมป์ที่ระลึก ของที่ระลึกต่าง ๆและจำหน่ายหนังสือจากบริษัท E.Q.Plus
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 100 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:  กาญจนา    เชื้อสาย (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553)  มาสเตอร์  ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 15 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 15 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5