Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 639 : พิธีเสกอาคาร ST.Mary
งานอาคารสถานที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาคาร ST.Mary และมีการทำพิธีเสกอาคารในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ในการก่อสร้างอาคาร ST.Mary นี้ งานอาคารสถานที่ขอขอบคุณท่านอธิการภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล และผู้ร่วมบริหารที่ให้คำแนะนำดูแลการก่อสร้างมาโดยตลอด และขอขอบคุณศิษย์เก่ามงฟอร์ตทุกรุ่นที่ให้ความช่วยเหลือในการสร้างอาคารหลังนี้ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 21 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:  กฤษณะ    ประสพโชคชัย (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  อรุณี    มงคล
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 15 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 15 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2