Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 735 : ภาพการแข่งขัน One2one Mathematics Competition 2010 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่ วันที่ 1 สิงหาคม 2553
ภาพการแข่งขัน One2one Mathematics Competition 2010 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่ วันที่ 1 สิงหาคม 2553
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 33 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  1 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 1 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:  อภิญญา    ติรสุวรรณวาสี (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 3097)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์:  อภิญญา    ติรสุวรรณวาสี (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 3097)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 15 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 15 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2