Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 830 : งานวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2553
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม โดยภายในงานคณะครูได้ร่วมกันร้องเพลง “หนึ่งเดียวใจเดียว” ผู้อำนวยการกล่าวอวยพรและมอบบัตรอวยพรแก่ครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม ผู้แทนครู ครูเยาวนิจ เนตรศุขำ ได้กล่าวขอบคุณผู้อำนวยการ พร้อมร่วมกันร้องเพลง Happy Birthday ตัดเค้กวันเกิด และถ่ายภาพกับผู้อำนวยการเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม และรับประทานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกัน ก่อนเสร็จสิ้นงานดังกล่าว ณ ห้องอาหารลีลาวดี อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 40 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ภูริชา    จันทร์ดี       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 14 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 14 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2