Today 's Events

พฤษภาคม 2565
อาพฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

พฤษภาคม
2565


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

พฤ.

12 พ.ค.

สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

ศ.

13 พ.ค.

สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

ส.

14 พ.ค.

สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

อ.

17 พ.ค.

จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

พ.

18 พ.ค.

จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

อ.

24 พ.ค.

จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning #PHASE 1

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

พ.

25 พ.ค.

จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning #PHASE 1

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

พฤ.

26 พ.ค.

จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning #PHASE 1

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

ศ.

27 พ.ค.

จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning #PHASE 1

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

จ.

30 พ.ค.

จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

อ.

31 พ.ค.

จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

พฤ.

12 พ.ค.

สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

ศ.

13 พ.ค.

สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

ส.

14 พ.ค.

สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

อ.

17 พ.ค.

จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

พ.

18 พ.ค.

จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

อ.

24 พ.ค.

จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning #PHASE 1

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

พ.

25 พ.ค.

จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning #PHASE 1

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

พฤ.

26 พ.ค.

จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning #PHASE 1

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

ศ.

27 พ.ค.

จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning #PHASE 1

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

จ.

30 พ.ค.

จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

อ.

31 พ.ค.

จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

 
อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง