Today 's Events

ธันวาคม 2563
อาพฤ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

ธันวาคม
2563


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

อ.

1 ธ.ค.

กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /9.1/EP

ตลอดวัน (อาคารแอมบรอสิโอ Ambrosio Building(ห้องประชุม 5 อาคารแอมบรอสิโอ))

ศ.

4 ธ.ค.

EP Family

ตลอดวัน (Montfort College)

ส.

5 ธ.ค.

การแข่งขันฟุตบอล ONCB THAI YOUTH LEAGUE 2020 รุ่นอายุ 14 ปี

09.00 - 11.00 (โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่)

อา.

6 ธ.ค.

พฤ.

10 ธ.ค.

ศ.

11 ธ.ค.

อา.

13 ธ.ค.

จ.

14 ธ.ค.

การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ

14.00 - 16.00 (ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ))

อ.

15 ธ.ค.

การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน

13.30 - 16.00 (ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ))

พ.

16 ธ.ค.

การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ

09.30 - 12.00 (ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ))

พฤ.

17 ธ.ค.

การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน

09.30 - 12.00 (ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ))

ศ.

18 ธ.ค.

กิจกรรม EP Academic Excellence 2020

ตลอดวัน (Montfort College)

การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

09.30 - 12.00 (ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ))

อ.

22 ธ.ค.

พ.

23 ธ.ค.

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /9.1/EP

ตลอดวัน (อาคารแอมบรอสิโอ Ambrosio Building(ห้องประชุม 5 อาคารแอมบรอสิโอ))

ศ.

4 ธ.ค.

EP Family

ตลอดวัน (Montfort College)

กิจกรรม Big Cleaning Day ม.1

ตลอดวัน (Montfort College)

กิจกรรม Big Cleaning Day ม.2

ตลอดวัน (Montfort College)

กิจกรรม Big Cleaning Day ม.4

ตลอดวัน (Montfort College)

กิจกรรม Big Cleaning Day ม.5

ตลอดวัน (Montfort College)

กิจกรรม Big Cleaning Day ม.6

ตลอดวัน (Montfort College)

ส.

5 ธ.ค.

การแข่งขันฟุตบอล ONCB THAI YOUTH LEAGUE 2020 รุ่นอายุ 14 ปี

09.00 - 11.00 (โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่)

อา.

6 ธ.ค.

อา.

13 ธ.ค.

การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ

14.00 - 16.00 (ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ))

การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน

13.30 - 16.00 (ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ))

การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ

09.30 - 12.00 (ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ))

การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน

09.30 - 12.00 (ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ))

กิจกรรม EP Academic Excellence 2020

ตลอดวัน (Montfort College)

การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

09.30 - 12.00 (ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ))

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม
25/01/2564  - บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 17/63  
22/01/2564  - ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ พร้อมทั้งแก้ไขปรับเปลี่ยนงบประมาณของฝ่าย  
22/01/2564  - ตรวจสอบแก้ไขรูปเล่มการสรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามงบประมาณประจำปี และรวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามงบประมาณประจำปี แล้วนำเสนอหัวหน้าฝ่ายเพื่อพิจารณา  
21/01/2564  - ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ พร้อมทั้งแก้ไขปรับเปลี่ยนงบประมาณของฝ่าย  
21/01/2564  - ตรวจสอบแก้ไขรูปเล่มการสรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามงบประมาณประจำปี และรวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามงบประมาณประจำปี แล้วนำเสนอหัวหน้าฝ่ายเพื่อพิจารณา  
20/01/2564  - ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ พร้อมทั้งแก้ไขปรับเปลี่ยนงบประมาณของฝ่าย  
20/01/2564  - ตรวจสอบแก้ไขรูปเล่มการสรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามงบประมาณประจำปี และรวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามงบประมาณประจำปี แล้วนำเสนอหัวหน้าฝ่ายเพื่อพิจารณา  

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน