Today 's Events

ตุลาคม 2562
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
<<   >>

October
2019


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

อ.

1 ต.ค.

อ.

15 ต.ค.

ญี่ปุ่น Sanyo MOU

ตลอดวัน (ประเทศญี่ปุ่น)

พ.

16 ต.ค.

ญี่ปุ่น Sanyo MOU

ตลอดวัน (ประเทศญี่ปุ่น)

พฤ.

17 ต.ค.

ญี่ปุ่น Sanyo MOU

ตลอดวัน (ประเทศญี่ปุ่น)

จ.

21 ต.ค.

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตลอดวัน (Montfort College Secondary Section)

อ.

22 ต.ค.

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

อ.

15 ต.ค.

ญี่ปุ่น Sanyo MOU

ตลอดวัน (ประเทศญี่ปุ่น)

พ.

16 ต.ค.

ญี่ปุ่น Sanyo MOU

ตลอดวัน (ประเทศญี่ปุ่น)

พฤ.

17 ต.ค.

ญี่ปุ่น Sanyo MOU

ตลอดวัน (ประเทศญี่ปุ่น)

จ.

21 ต.ค.

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตลอดวัน (Montfort College Secondary Section)

อ.

22 ต.ค.

ส.

26 ต.ค.

ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข

ตลอดวัน (Montfort College Secondary Section)

ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข

ตลอดวัน (Montfort College Secondary Section)

ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข

ตลอดวัน (Montfort College Secondary Section)

ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข

ตลอดวัน (Montfort College Secondary Section)

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร     วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

 
อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง