Today 's Events

มิถุนายน 2565
อาพฤ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

This week
19 June 2022 - 25 June 2022ระหว่างวันที่ (19 มิถุนายน 2565 - 25 มิถุนายน 2565)

::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)
ระหว่างวันที่ (19 มิถุนายน 2565 - 25 มิถุนายน 2565)

จ.

20 มิ.ย.

กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.4 ( ม.4/3 )

ตลอดวัน (อาคารอังเดร เกแก็ง(ห้องประชุม 6 เซนต์โยเซฟ St.Joseph Hall))

กิจกรรมการออมเงินโรงเรียนเอกชนนำร่อง

08:30 - 12:00 (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

อ.

21 มิ.ย.

กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.4 ( ม.4/6 )

ตลอดวัน (อาคารอังเดร เกแก็ง(ห้องประชุม 6 เซนต์โยเซฟ St.Joseph Hall))

จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

พ.

22 มิ.ย.

จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

การประชาสัมพันธ์ AIS 5G eSports S Series 2022 : Chiangmai

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

พฤ.

23 มิ.ย.

จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

การประชาสัมพันธ์ AIS 5G eSports S Series 2022 : Chiangmai

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

ศ.

24 มิ.ย.

จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)
ระหว่างวันที่ (19 มิถุนายน 2565 - 25 มิถุนายน 2565)

นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.4 ( ม.4/3 )

ตลอดวัน (อาคารอังเดร เกแก็ง(ห้องประชุม 6 เซนต์โยเซฟ St.Joseph Hall))

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 1

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

กิจกรรมการออมเงินโรงเรียนเอกชนนำร่อง

08:30 - 12:00 (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2565

14:00 - 16:00 (อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องฝ่ายวิชาการ))

นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.4 ( ม.4/6 )

ตลอดวัน (อาคารอังเดร เกแก็ง(ห้องประชุม 6 เซนต์โยเซฟ St.Joseph Hall))

จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 1

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 1

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

การประชาสัมพันธ์ AIS 5G eSports S Series 2022 : Chiangmai

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 1

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

การประชาสัมพันธ์ AIS 5G eSports S Series 2022 : Chiangmai

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 1

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้
ระหว่างวันที่ (19 มิถุนายน 2565 - 25 มิถุนายน 2565)

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้
ระหว่างวันที่ (19 มิถุนายน 2565 - 25 มิถุนายน 2565)

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด
ระหว่างวันที่ (19 มิถุนายน 2565 - 25 มิถุนายน 2565)

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด
ระหว่างวันที่ (19 มิถุนายน 2565 - 25 มิถุนายน 2565)

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา
ระหว่างวันที่ (19 มิถุนายน 2565 - 25 มิถุนายน 2565)

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

 
อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง